Dobro došli u digitalni repozitorij Hrvatskog Crvenog križa!

U repozitorij se mogu pohranjivati završni i diplomski radovi, disertacije, pre-print radovi, znanstveni i stručni radovi, podaci istraživanja, knjige, nastavni materijali, slike, video i audiozapisi, prezentacije te digitalizirana građa domaćih i inozemnih autora na temu Crvenog križa i Crvenog polumjeseca.